+
Онлайн қабулхона Онлайн буюртма

Бизнинг муваффақиятли молиялаштирилган лойиҳамиз

Босиб чиқариладиган версия

274

«Uzbek Leasing International A.О." АЖ «SOGDA QURILISH» МЧЖга (Самар?анд вилояти) «Prensoland S.A." компаниясининг (Испания) ?опловчи плиталар ва бош?а погонли буюмлар ишлаб чи?ариш учун Tensyland технологик линиясини топширди. «Laintex Veterani S.A." (Испания) компанияси ускунани етказиб берувчиси ?исобланади.


Лойи?ани молиялаштириш Осиё Тара??иёт Банкининг (ОТБ) ?орижий кредит линияси ?исобидан амалга оширилди. Янги ускуна корхонанинг жорий фаолияти — темир-бетонли опалубкасиз плиталар ва товарли бетонни ишлаб чи?аришни кенгайтириш учун сотиб олинди.


Лойи?аларингизни муваффа?иятли амалга ошириш учун ?озирнинг ўзидаё? бизга мурожаат ?илинг!


Лизинг олиш бўйича барча маълумотларни «Uzbek Leasing International A.О." компаниясининг офисига (+99878) 120-02-02, (+99890) 338-43-68 ра?амлари ор?али ?ўн?иро? ?илган ёки ?удудий ваколатхоналаримизга мурожаат ?илган ?олда олишингиз мумкин.

Манзилимиз: Тошкент ша?ри, Юнусобод тумани, Амир Темур шо? кўчаси, 88А, «SIMURG» бизнес маркази. Мўлжал: «Radisson Blu» ме?монхонаси.